daarennoessv
 
   
Glemt log på?  

Velkomstpiece

- Et nyt eventyr skal til at begynde

Velkommen til Elverhøj

Kære nye forældre og børn - et nyt eventyr skal til at begynde!

Tiden er nu inde til at du - måske for første gang - skal give slip på guldklumpen og lade "fremmede" overtage pasning og omsorg.

Du har sikkert mange spørgsmål og tanker om dette nye sted, hvor dit barn skal tilbringe mange gode og sjove timer sammen med en flok andre børn og voksne.

Derfor vil vi med denne brochure fortælle lidt om hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi laver i løbet af dagen. Desuden har vi listet en række praktiske oplysninger i alfabetisk orden, så du er godt informeret. Er du i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at spørge personalet.

Vi håber på et positivt samarbejde, og byder jer velkommen endnu en gang.


Med venlig hilsen

Personalet, Ledelsen og Bestyrelsen i Elverhøj

Fakta om Elverhøj

Elverhøj åbnede primo 1978 og er en selvejende aldersintegreret institution som er tilknyttet foreningen Børneringen. Vi har en gennemsnitsnormering på 56 børn, og er fordelt på 4 stuer:

Alfestuen:

Ca. 7 - 18 måneder

Troldestuen:

18 måneder - skolestart (ca. 6 år)

Festuen:

18 måneder - skolestart (ca. 6 år)

Nissestuen:

18 måneder - skolestart (ca. 6 år)

Adresse

Vodroffs Tværgade 5C, st. tv.

1909 Frederiksberg C

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Åbningstid

Mandag og fredag:

07.00 – 16.30

Tirsdag – torsdag:

07.00 - 17.00

Forsikring

Jeres barn er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring i Frederiksberg kommune. Derfor opfordrer vi, at I som forældre selv tegner en børneulykkesforsikring i eget forsikringsselskab.

Retningslinjer for lukkedage

Frederiksberg kommune har valgt at deres institutioner holder lukket uden mulighed for anden pasning:

 • Grundlovsdag og den 24. december

Herudover kan bestyrelsen beslutte at holde lukket på dage med lavt fremmøde. På disse dage vil der være mulighed for pasning i en anden institution:

 • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Hverdage ml. jul og nytår

Her er vi tilknyttet Børneambassaden. Der vil følge kendt personale med. Som regel en af vore vikarer.

Lukkedagene vil for hvert år blive udmeldt på forældremødet/stormødet i oktober/november måned.

Telefonnumre

Kontor:

33 31 18 55 - tryk 10

Nissestuen:

33 31 18 55 - tryk 11

Festuen:

33 31 18 55 - tryk 12

Troldestuen:

33 31 18 55 - tryk 13

Alfestuen:

33 31 18 55 - tryk 14

Fysiske rammer

Det er det indre der tæller…

Dette er vigtigt at huske på, når du for første gang skal besøge os: en lang gang med parkeringskælder på den ene side og betonmur på den anden side efterfulgt af 2 tunge jerndøre. Det giver unægteligt ikke det bedste førstehåndsindtryk, men er du alligevel kommet så langt, så gå blot videre for eventyret Elverhøj begynder bag næste dør…

Vi er fordelt på 4 stuer, der hver især har tilknyttet et skifterum og små toiletter. Derudover har vi en del fælles rum, som der er rig mulighed for at benytte. Vi har:

 • et "værksted" - her bliver grovere materialer som ler, papmache, træ mv. taget i brug.
 • et puderum - til større bevægelser indendørs. Her leger vi, laver rytmik og sanglege, og vores lille rutsjebane giver også mulighed for fysisk udfoldelse
 • en lang gang - der i daglig tale hedder "flyvergangen". Her løber og "flyver" børnene. Det er børnenes rum hvor forskellige lege og børnegrupper på tværs af huset samles.
 • køkken - til en fast køkkenassistent som laver frokost til alle børn samt eftermiddagsmad til de 0 -3. årige
 • lille køkken - som fortrinsvis bliver brugt af personalet til opvask og let tilberedning af brød og frugt.Udenfor har vi en stor og fantastisk legeplads hvor børnene cykler, gynger, rutscher, leger med vand og mudder, gemmer sig i buskene, der er stort set mulighed for alt hvad hjertet begærer, hvis man er 0-6 år.For til stadighed at sikre, at legepladsen er et sikkert sted for børnene at være, bliver den efterset årligt af lederen og bestyrelsen.

Personale

Vi er otte pædagoger ansat - hvoraf en er fuldtids leder – En souschef som også har børnetimer, 6 pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent og en gårdmand. Derudover har vi rengøringsfirma tilknyttet.

Vi har forskellige kvalifikationer, køn og alder. Fælles for os alle er, at vi er omsorgsfulde, engagerede og føler et stort ansvar overfor vores dejlige unger og deres forældre.

2: Pædagogisk udgangspunkt

Vi vil gerne betragte livet i her huset som en slags ”barndommens gade", hvor vi har en såkaldt rød tråd mellem hjem og Elverhøj, hvor der er plads til alle personligheder. Samtidig skal der være plads til tosserier og hemmeligheder, uden at de voksne hele tiden har et pædagogisk øje i nakken på børnene.

En væsentlig del af Elverhøjs udgangspunkt er aldersintegration. Når vi vælger aldersintegration på stuerne, er det fordi vi ønsker, at børnenes hverdagsliv her i huset skal være så helstøbt og mangesidet som muligt - uden unødvendige skift og brud.

På de aldersintegrerede stuer kan det enkelte barn være sammen med børn i "alle aldre" og på forskelligt udviklingsniveau.

Det giver børnene mulighed for at udvikle sig i netop det tempo, som nu engang er deres. Samtidig er muligheden til stede for at være lille endnu (og igen), hvis behovet er for det. Der opstår en naturlig samhørighed mellem store og små. Børnene lærer, at vi alle er forskellige - at vi kan lære af hinanden - hjælpe hinanden - føle omsorg for hinanden.

Vi oplever, at børnene lærer en slags "søskendekompetence" ved aldersspredningen. Børnene lærer, at tage hensyn til hinandens behov, og hvor det bliver naturligt at være sammen.

Dette kendskab er en væsentlig oplevelse for barnets udvikling og en vigtig erfaring i det videre liv.

Vi har dog valgt at have en særskilt stue for de helt små - fra ca. 7 måneder til ca. 18 måneder - fordi disse børn har nogle specielle behov, som bedst kan dækkes i en lille gruppe jævnaldrende.

Leg på tværs 

Selv om Elverhøj er en integreret institution, med alle de fordele det nu medfører, er vi dog også opmærksomme på, at børn har godt af at lege med andre børn på lige netop deres eget udviklings- og alderstrin. Derfor har vi sammensat forskellige legegrupper på tværs af stuerne, hvor børnene kan være sammen og lære hinanden at kende gennem leg, ture eller andre aktiviteter.

Fra september til juni kører disse formelle grupper en gang om ugen.

De ældste børn er i "store legegruppe", hvor der specielt bliver lavet projekter for netop deres aldersgruppe. Såsom færdsel, rytmik, ture ud af huset samt aktiviteter der styrker børnenes sociale kompetencer i forbindelse med deres kommende skolestart.

Børnene i "mellem legegruppe" har de samme aktiviteter som før nævnt - blot tilrettelagt specielt for denne aldersgruppe.

Der er 2 faste voksne tilknyttet hver legegruppe.

Naturligvis kan børnene altid vælge at lege sammen med hinanden på tværs af stuerne ved at "gå på besøg" hos hinanden eller mødes f.eks. i puderummet.

Legetøj

I Elverhøj må børnene godt have legetøj med hjemmefra. Lige fra sovebamser til egen cykel.

For nogle børn er det en tryghed at medbringe eget legetøj. For andre børn kan det have stor betydning at få lige det stykke ”fantastiske legetøj" med ned til vennerne i Elverhøj. Husk at det er jeres opgave som forældre at beslutte hvad jeres børn må medbringe. I skal vurdere hvilket stykke legetøj jeres børn må medbringe, da der altid vil være risiko for at det kan blive ødelagt eller blive væk. Navn på legetøjet er derfor en stor hjælp for at forsvundet legetøj kan finde sin rette ejermand igen. Stuerne har de rette tusser til dette formål.

Legetøj som indeholder batterier må ikke medbringes, medmindre der skal bruges en skruetrækker for at komme ind til batterierne. Dog er der aldrig regler uden undtagelser. Her tænker vi eksempelvis på lommelygter, som er et stort hit hos børnene. Denne leg vil ifald altid foregå sammen med en voksen. Så såfremt legetøjet indeholder batterier, og ikke er "låst” med skruer, skal I som forældre henvende jer til personalet, for at forhøre jer om legetøjet må blive i Elverhøj.

Spørg endelig på stuen hvis der er noget I som forældre undrer jer over. Det er også med til, at vi som voksne holder vores pædagogiske principper i hævd.

3: Målsætning

 De overordnede mål for samværet med børnene i Elverhøj er, at vi sender vores børn videre med en bagage bestående af:

 • at det enkelte barn har opnået en stærk følelse af/viden om at være elsket og set og for hvem det selv er
 • at børnene har erhvervet viden om værdien af fællesskab og deres væsentlige andel i dette
 • at de gennem årene får etableret gode varige venskaber
 • at børnene har bevaret og fået udviklet deres kreative evner, så de fortsat vil tage verden med storm.

 

Udgangspunktet er, at børn er gode til at udvikle sig, bare de får gode rammer at gøre det i. At vi voksne skal yde 100 % kvalitet og nærvær i de projekter, vi tilrettelægger for børnene – og så er de jo selv eksperter i at etablere lege, som er fyldt med udviklende kvalitet.

Desuden har vi nogle særskilte mål, der gælder for det enkelte år. Fokuspunkterne for i år kan du finde bagest i brochuren, de efterfølgende år bliver de uddelt særskilt.

4: Dagens gang i huset

Når Elverhøj åbner, er det altid på Troldestuen. Det er her er der morgenhygge; hvor børn og voksne samles, og det er muligt at få morgenmad indtil klokken 08.00. Ved ca. 8.15-tiden går vi ud på vores egne stuer, hvor vi modtager resten af stuens børn og personale. 

I Elverhøj arbejder vi med små læringsgrupper. Hver formiddag mellem kl. 10 og 11 deler vi børnene op i mindre grupper, hvor vi voksne har planlagt en struktureret aktivitet. Her bruger vi bl.a. det pædagogiske redskab Dialogisk Læsning. Her har vi særligt fokus på lærerplanens overordnede temaer. De små grupper giver os mulighed for, at hvert enkelt barn kommer til orde, og får en tæt kontakt til os voksne og til legekammeraterne.

Torsdag og fredag formiddag er afsat til hhv. legegruppedag på tværs af stuerne, og til vores Krop & Bevægelses-projekt for familiestuerne. Hver fredag formiddag laver vi, på skift i aldersgrupper, forløb med fokus på rytmik -og bevægelsesaktiviteter på legepladsen. Alfestuen har deres egen ugentlige rytmikdag i puderummet.

Har I brug for yderligere viden om vores pædagogisk arbejde i Elverhøj, skal I være velkomne til at rekvirere virksomhedsplanen på kontoret.

Når vi er i huset, spiser vi frokost ca. kl. 11.15 – derefter er der tid til at slå mave, rydde op, putte de mindste og de største får tøj på for at komme ud på legepladsen. Ca. kl. 14.30 vil der så være eftermiddagsmad, hvor der både bliver serveret frugt og en form for brød til vuggestuebørnene.

Børnehavebørnene medbringer selv eftermiddagsmad.

Vi planlægger indimellem nogle større udflugter såsom tur til f.eks. Zoologisk Have, teater m.v., hvilket kan ses ved opslag på den enkelte stue.

Der vil stå på tavlen eller logbogen ved den enkelte stue, hvad der er sket den pågældende dag. Spørg endelig personalet, hvis du har spørgsmål.

Faste traditioner

Januar, februar og marts

Fastelavn er en stor begivenhed hos os, hvor stuerne selv laver udklædning i ugerne op til, så der er altså ingen udklædning hjemmefra. Vi holder tøndeslagning og bider til bolle fredagen før fastelavnsmandag

April og maj

I påsken laver vi påsketing, "finder æg" på legepladsen og har desuden fælles påskefrokost.

I løbet af foråret har vi en arbejdslørdag i Elverhøj, hvor forældre, børn og personale giver husets legetøj, møbler og legeplads en omgang vask, maling og reparation. Elverhøj giver frokost.

Foråret er også tiden til farvel til børn, der begynder i skole, oprykning af børn fra Alfestuen til de integrerede stuer og indkøring af helt nye børn.

Juni, juli og august

Her afholder vi vores store sommerfest for alle, inkl. forældre, bedsteforældre osv. hvor vi spiser sammen, har et underholdningsindslag af vores børn fra storelegegruppe, har boder og diskotek for børnene og hygger os sammen. Det er en stor fest med omkring 100 deltagere.

Ellers er sommermånederne præget af meget ferie, og vi har derfor ingen faste aktiviteter på programmet, men bruger tiden på legepladsen og til ture ud af huset.

September, oktober og november

Diverse grupper af børn på tværs af stuerne begynder deres aktiviteter, der finder sted flere dage om ugen.

December

Måneden står i julens tegn. Vi klipper og klistrer til den store guldmedalje, vi holder en forældre-gløgg-eftermiddag, fælles julefrokost og juletræsfest for børnene.

5: Kostpolitik

I Elverhøj har vi en køkkenassistent ansat til at lave frokost til alle

Ca. 75 % af vores kost er økologisk. Vi tager hensyn til specielle kostholdninger:

F.eks.:

 • religion
 • allergi
 • vegetarVi sørger naturligvis for, at maden er så varieret som muligt og følger kostcirklen.
 • I Elverhøj spiser børnene ikke slik, heller ikke til fødselsdage (se mere under fødselsdage).
 •  

Personalet har i samråd med bestyrelsen udarbejdet en kostpolitik. Spørg på stuen såfremt du er interesseret i et eksemplar.

6: Forældre/personale-samarbejde

Indkøring - Alfestuen (fra ca. 7 mdr. til ca. 1,5 år)

De fleste børn begynder deres tid i Elverhøj på Alfestuen, og er derfor som regel mellem 7 måneder og 1 år, når vi møder dem første gang.

Når dit barn begynder i Elverhøj, er det bedst, hvis du er der i starten. Det er rarest for alle.

En typisk indkøringsperiode strækker sig over 1-2 uger, men tag en snak med personalet om hvordan overgangen til at være her alene for netop dit barn, skal være.

Et ”puttedyr” som giver tryghed, må gerne tages med. Barnets sut skal du også selv medbringe.

Vaner m.h.t. mad, søvn, leg, trøst og andet, kan du tale med personalet på stuen om. Det er dog meget vigtigt for Elverhøj, at de helt små får lov til at beholde deres egen rytme, hvorfor leg og aktiviteter passes ind i børnenes individuelle rytmer.

I kalenderen på Alfestuen vil der hver dag stå, hvornår dit barn har sovet. De fleste børn sover mellem kl. 12 og 14. De mindste børn sover efter behov.

Indkøring - Alfestuen (fra ca. 7 mdr. til ca. 1,5 år)

De fleste børn begynder deres tid i Elverhøj på Alfestuen, og er derfor som regel mellem 7 måneder og 1 år, når vi møder dem første gang.

Når dit barn begynder i Elverhøj, er det bedst, hvis du er der i starten. Det er rarest for alle.

En typisk indkøringsperiode strækker sig over 1-2 uger, men tag en snak med personalet om hvordan overgangen til at være her alene for netop dit barn, skal være.

Et ”puttedyr” som giver tryghed, må gerne tages med. Barnets sut skal du også selv medbringe.

Vaner m.h.t. mad, søvn, leg, trøst og andet, kan du tale med personalet på stuen om. Det er dog meget vigtigt for Elverhøj, at de helt små får lov til at beholde deres egen rytme, hvorfor leg og aktiviteter passes ind i børnenes individuelle rytmer.

I kalenderen på Alfestuen vil der hver dag stå, hvornår dit barn har sovet. De fleste børn sover mellem kl. 12 og 14. De mindste børn sover efter behov.

Efter et par måneder hvor vi har lært dit barn bedre at kende, mødes vi (uden børn) til en samtale på stuen om hvordan dit barn trives.

Men alt er nyt for både børnene og forældre, så kom endelig og snak og spørg…

Når dit Alfestue-barn bliver ca. 1½ - 2 år er tiden inde til at komme på en af de andre stuer, og her vil personalet stort set klare indkøringen sammen med barnet. Du vil naturligvis altid være velkommen inden den egentlige start, til at få en snak med personalet på den nye stue.

Er der allerede en større søskende i Elverhøj tager vi en snak med jer forældre om lillesøster eller lillebror skal på samme stue.

Indkøring - integrerede stuer (fra ca. 1½ år og op)

Hvis dit barn er 1½ år eller ældre, når det begynder i Elverhøj, kommer det direkte på en af de integrerede stuer, og indkøringen vil stort set forløbe som ovenfor. Det tilrådes også her, at indkøringen sker gradvis for barnet. Men tag en snak med personalet om varighed af indkøringen, vaner, soverytme mv.

Det tilstræbes, at børnene har en fast kontaktperson i det daglige i forbindelse med indkøringen. Dog er dette ikke altid muligt i ydertimerne. Og husk hellere spørg en gang for meget…

 

Der er på hver stue en kalender, hvor der står, hvor længe dit barn har sovet. Her kan du også skrive beskeder til personalet om f.eks. hvis andre henter dit barn, hvis der holdes en fridag el lign.

Daglig information

"Garderobesnak" er en væsentlig del af kommunikationen i Elverhøj. Her fortæller vi kort om, hvordan dagen er forløbet for netop dit barn, og om der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på.

Sker der noget usædvanligt, store ændringer i familien, eller har du brug for en snak, så bed stuens personale om en samtale. Vi vil gøre ligeså.

Vi har en stor informationstavle, der hænger i den første gang ved indgangspartiet. Her finder du bl.a. meddelelser fra Elverhøj, der vedrører alle, meddelelser fra personalet, bestyrelsen eller kommunen.

Ved siden af er der en mindre informationstavle til jer forældre imellem.

Derudover er der ved hver stue en opslagstavle med information, der kun er gældende for den pågældende stue. Det er vigtigt at holde øje med disse opslag, da der kan være dage, hvor dit barn skal komme tidligere. Skriv også gerne meddelelser selv i stuens kalender.

Forældrekonsultation:

Hvert barns forældre får hvert år tilbudt en forældrekonsultation af ca. ½ time. Her kan der i fred og ro snakkes om, hvordan det går med det enkelte barn.

Postkasse

For at du ikke skal brænde inde med gode idéer/forslag, har vi valgt at sætte en postkasse op til formålet, da den daglige "garderobesnak" måske ikke altid levner tid til større samtaler. Alle indkomne forslag bliver behandlet af personalet - men naturligvis kun hvis der er tydelig afsender på.

Postkassen kan du finde i den første gang, lige når du kommer ind til højre for den store informationstavle.

Stueforældremøde

Afholdes 1 gang årligt. Her taler vi om hvad der foregår på den enkelte stue, herunder om diverse aktiviteter og om hvordan børnene fungerer med hinanden og personalet. Her kan du få en bredere fornemmelse for de øvrige forældre på stuen, og udveksling af erfaringer og gode ideer finder sted.

Stort fælles forældremøde

Afholdes også 1 gang årligt. Udover formandens årsberetning, er der valg af forældre til bestyrelsen og orientering om arbejdet i bestyrelsen.

7: Personalesamarbejde

Personalemøder

Personalet holder 10 møder (i aftentidsrum) om året. Det foregår både samlet - hvor vi diskuterer, orienterer, planlægger osv. - og stuevis - hvor de enkelte stuers personale planlægger osv.

Pædagogiske temadage

En gang årligt afholder personalet pædagogiske temadage, hvor der er forberedt et emne, som vi arbejder med. Emnerne har altid relevans til vores pædagogiske praksis med udgangspunkt i vores virksomhedsplan. Der kan være foredragsholder eller vi "underviser" hinanden.

Arbejdsmiljørepræsentant

Deltager i sikkerhedsmøder og holder sig orienteret om arbejdsmiljø. Holder ligeledes møder med ledelsen i Elverhøj om sikkerhedsspørgsmål - f.eks. vores Arbejdspladsvurdering (APV).

Tillidsrepræsentant

Deltager i tillidsmandsmøder og kurser. Holder sig orienteret om faglige sager.

8: Praktiske oplysninger

Aflevering/Afhentning

Det er vigtigt at ringe besked til stuen, hvis dit barn:

 • Kommer senere end kl. 10.00
 • Er syg
 • Holder fri

Ring gerne så tidligt som muligt, da personalet derved har mulighed for at få et overblik over dagen. Samtidig undgår du, at stuen er taget på tur, så der ikke er nogen fra stuen til at modtage dit barn.

Hvis du siger farvel til dit barn uden hjælp fra stuens ansatte, skal du sørge for at gøre én af os opmærksom på, at dit barn er afleveret, og at du går nu.

Det kan være meget svært at få sagt farvel til sit barn om morgenen, men har du besluttet dig for at gå og har kysset farvel, er det bedst også at gøre alvor det, da barnet ellers bliver forvirret. Det kan gøre ondt at se sit barn blive meget ked af det, men vi ved af erfaring, at det kun varer et kort øjeblik. Så snart du er væk, går der kun et øjeblik, så er barnet klar til at tage fat på en god dag i Elverhøj sammen med sine kammerater. Du er naturligvis altid meget velkommen til at ringe, for at høre hvordan det går.

Når du henter dit barn om eftermiddagen, er det også vigtigt, at I siger farvel. Evt. kan barnet selv henvende sig til personalet og sige farvel, så det på den måde er bevidst om, at han/hun er på vej hjem, og dét er der nogen, som skal vide. Samtidig vi ved således også, at der er et barn mindre at passe på.

Bliver dit barn hentet af en anden end dig, er det meget vigtigt at gøre opmærksom på dette, da vi naturligvis ikke tillader, at børnene afhentes af andre uden forældrenes tilladelse.

Bliver du forsinket, så ring besked til Elverhøj, så snart du bliver opmærksom på det.

Barnevognsrum

Elverhøj har et barnevognsrum, som kan bruges til private barnevogne/klapvogne/ barnecykler. MEN vi påtager os intet ansvar ved opbevaring, og er ikke erstatningspligtig ved tyveri. Lås evt. det henstillede, da vi desværre har haft tyverier.

Vi har derfor fået installeret kodesystem på døren.

Koden fås på stuen.

Barnevogne må ikke komme med ned på stuerne, men skal stilles på den første flyvergang udenfor kontoret.

Cykelparkering

Forældrenes cykler skal placeres udenfor ved indgangene til vores lange gange ved parkeringskælderen. Der er cykelstaviver ud mod Vodroffs Tværgade.

Betaling

Betaling tager de sig af på Rådhuset. Men vi har som regel papirer om takster og retningslinier for evt. søskenderabat. Økonomisk friplads kan søges efter givne regler - vi har skema.

Ferie

Af hensyn til bemandingsplanlægningen og vores arbejde i øvrigt vil vi meget gerne have kendskab til dit barns planlagte ferie i så god tid som muligt. I længere ferieperioder hænger vi en særskilt oversigt op til formålet, men ellers skal du selv skrive alt andet ferie/fridage i stuens kalender, og også meget gerne fortælle det til stuens personale.

Vi anbefaler, at dit barn holder min. 5 ugers ferie. 3 uger skal dog holdes i perioden 1. maj - 30. september, da vores vikarbudget ikke rækker til dækning af personalets sommerferie. Allerede i marts måned vil vi spørge, hvornår sommerferien er planlagt til af hensyn til personalets ferieplanlægning. Jo mere ferie personalet kan holde, når der er få børn, des bedre.

Flytning

Skal du flytte til en anden kommune – snak med personalet. Det er muligt at have barnet gående i Elverhøj selvom man er flyttet til en anden kommune.

Fødselsdage

I Elverhøj vil vi gerne markere, når dit barn bliver et år ældre - enten ved at holde fødselsdag på stuen eller ved at modtage en invitation….

Hvis fødselsdagen holdes i Elverhøj tager personalet gerne imod is, kage eller frugt til at holde fødselsdag for. Vi spiser ikke slik i Elverhøj.

Skal festen være hjemme hos jer, så tag lige en snak med personalet om de nærmere detaljer omkring tidspunkt, og om hvilken dag det vil passe bedst. Det kan jo være, at der er ved at blive planlagt andre ting den pågældende dag, eller noget af personalet har fri.

Førstehjælp

Vi lægger stor vægt på sikkerheden i Elverhøj, hvilket betyder at alt nyt fast personale bliver tilbudt førstehjælpskursus.

Ca. hvert tredje år får alt personale et opsummeringskursus på et personalemøde.

Hygiejne

Vi tilstræber at have en så god hygiejne som muligt, for at imødegå sygdomme. Dette sker ved, at:

 • børnene vasker hænder inden de spiser, efter toiletbesøg og efter besøg på legepladsen
 • dit barn har sin egen sovekrybbe/madras
 • vores skifteforhold er optimale (bl.a. desinficering, papirunderlag, engangshandsker og en blespand for at imødekomme lugtgener).

Mad

Vuggestue børn:

0 – 3 år får fuld forplejning. Madplanen hænger på informationstavlen på den første gang.

Børnehave-børn: Får frokost i Elverhøj. Herudover skal jeres børn have en solid for- og eftermiddagsmadpakke samt et stykke frugt.

Fødevare-allergi: Hvis dit barn er allergisk eller af anden grund skal undgå visse fødemidler, kan du planlægge kosten med stuens personale eller med køkken-assistenten.

Middagssøvn

Middagssøvnen foregår i vores krybber, tæt ved de enkelte stuers vinduer, så vi hele tiden kan holde øje med børnene. Alfestuen har eget krybberum. I vintermånederne har vi nogle særlige soveposedragter i krybberne, så børnene kan holde varmen, mens vi i sommermånederne kun bruger lette dyner.

Når dit barn ikke længere har behov for en fast middagslur, trænger det måske enkelte dage til et lille hvil i stedet for. Tal med personalet om det.

Medicin

Normalt kan personalet ikke påtage sig at give medicin. Hvis dit barn skal have medicin, må det betragtes som sygt og holdes hjemme.

Ved kroniske sygdomme kontakt personalet og egen læge.

Når dit barn smider bleen

Når dit barn er modent til at smide bleen, vil vi naturligvis meget gerne støtte projektet. Sørg for i denne periode at have ekstra skiftetøj med, da uheld er uundgåelige. Tal med personalet på stuen, når det bliver aktuelt for dit barn.

Børn over 3 år skal selv medbringe bleer.

Psykolog mv.

Elverhøj er tilknyttet Børneringens psykologer Grete Kragh Müller og Birgit Jørgensen, der kan kontaktes hvis behov fra personale og forældre opstår.

Har du nogle ting du vil snakke med psykologen om, kan personalet hjælpe med at kontakte denne.

Hvis dit barn har særbehov som f.eks. talepædagog, så kontakt personalet som vil være behjælpelig.

Sundhedsplejerske

Institutionen har tilknyttet en af kommunens sundhedsplejersker. Sundhedsplejersken kan fx bruges som oplægsholder på et (stue)forældremøde. Eller vi kan kontakte hende hvis der er aktuelle problemstillinger.

Skole

Orienter personalet om dine planer for skolestart. Vi kan hjælpe med at vurdere om dit barn er parat.

Stamkort

Når dit barn begynder i Elverhøj, skal du udfylde et stamkort, hvor du angiver diverse telefonnumre og tilladelser til svømning, bus/bilkørsel, kroniske sygdomme m.v.

Det er meget vigtigt, at stamkortet bliver ajourført ved ændringer, da det er vores kontaktmulighed til dig, hvis dit barn pludselig er sygt eller hvis vi skal i kontakt med dig af anden årsag.

Sygdom

Hvis dit barn er meget forkølet, og derfor er sløj eller har feber, må det blive hjemme. Personale og forældre skal have at vide hvilke sygdomme, der er i huset. Derfor er det vigtigt, at du ringer besked, hvis det viser sig, at dit barn har en børnesygdom eller anden smitsom sygdom.

Bliver dit barn utilpas eller syg i løbet af dagen, så ringer vi til dig og beder dig hente.

Husk derfor altid at sørge for, at vi har et telefonnummer, hvor du, en ven eller pårørende kan træffes.

Af smitsomme sygdomme o.l. kan nævnes:

 

·         Børnesår

·         Lus

·         Bylder

·         Mellemøre-betændelse

·         Diarré

·         Mæslinger

·         Fodvorter/ svamp

·         Røde hunde

·         Fnat

·         Skoldkopper

·         Fåresyge

·         Skarlagensfeber

·         Halsbetændelse

·         Øjenbetændelse

·         Kighoste

Dit barn er raskt, når det ikke længere smitter – og igen kan følge en almindelig dagligdag i Elverhøj.

HUSK - en hel dag i Elverhøj kan være en lang "arbejdsdag" for dit barn - det kan være trættende for de små…

Derfor er det vigtigt, at du giver barnet mulighed for at blive helt frisk, før det kommer tilbage.

Pædagogstuderende

Elverhøj er tilknyttet Københavns Socialpædagogisk Seminarium. Herfra modtager Elverhøj både øvelsespraktikanter af 7 ugers varighed og ½ års praktikanter.

På troldestuen er den ½ års studerende fast i stuens personalenormering.

Tandlæge

Børn over 3 år bliver tilbudt tandeftersyn, som foregår i en tandlægebus, der kommer her ved Elverhøj. Er dit barn forhindret den dag, vil der komme en indkaldelse fra børnetandplejen.

Tøj

Når dit barn begynder i Elverhøj, får det tildelt et garderoberum med plads til overtøj og sko. Desuden får det en kasse med plads til skiftetøj.

Dit barn skal altid have rigeligt med skiftetøj i huset. Vi anbefaler, at alle børn medbringer følgende:

 • Hjemmesko eller tykke sokker med "dutter", da det godt kan være fodkoldt nogle steder i huset
 • Regntøj og gummistøvler
 • Bukser, bluser, strømper og undertøj.Specielt for sovebørnene:
 •  
 • Bomuldshue og tyk bluse, da børnene sover ude.

Er dit barn uheldigt en dag, har Elverhøj lidt tøj til låns. Næste dag afleverer du tøjet uvasket tilbage - vi har selv vaskemaskine.

Vi er et stort hus, og med den åbenhed, der er mellem stuerne, sker det at f.eks. hjemmesko eller trøje ikke altid smides, der hvor det burde. Det er derfor vigtigt, at I skriver navn i jeres barns tøj, sko, huer, vanter osv., så vi har mulighed for, at tøjet finder sin rette ejermand.

Da vi har en aktiv hverdag, er det nødvendigt med tøj, som kan klare lidt af hvert i løbet af dagen.

Udmeldelse

Der er 2 måneders udmeldelsesfrist, og blanket fås gennem personalet på stuen.

Vikarer

I Elverhøj har vi et par faste tilkaldevikarer, som vi trækker på, når behovet melder sig. Disse vikarer kan af gode grunde ikke kende alle børnenes særlige vaner og uvaner, da de ikke er fast tilknyttet en enkelt stue. Ligesom børnene måske ikke altid er helt fortrolige med det nye ansigt på stuen om morgenen. Derfor lægger vi meget vægt på, at hverdagen skal være tryg og harmonisk - også når der er vikar på stuen, hvilket betyder, at planlagte ture m.v. kan blive aflyst og vi i stedet vælger at lege hjemme.

9: Ledelsen

Den daglige ledelse varetages af lederen. Lederen er ansvarlig for de pædagogiske forhold i institutionen samt den daglige administration herunder kontakt til Frederiksberg Kommune, Lejerbo (vores udlejer), personaleforhold, Børneringen, økonomi mv.

10: Bestyrelsen

Øverste myndighed i Elverhøj er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. De vælges af og blandt forældrene til børn i Elverhøj. Valg af forældrerepræsentanter finder sted på det store fælles forældremøde i november. Man vælges for en 2-årig periode. Der vælges også 2 suppleanter, som begge deltager i bestyrelsesmøderne, men de har ingen stemmeret. Derudover er 2 af bestyrelsens medlemmer også Børnerings-repræsentanter, og disse vælges for en 4-årig periode svarende til valgperioden for de kommunale valg..

I møderne deltager desuden lederen en pædagog, som repræsenterer personalet

Bestyrelsen holder møde 4 til 5 gange årligt/eller efter behov. Bestyrelsen er ansvarlig for og beskæftiger sig hovedsageligt med Elverhøjs overordnede forhold - såsom økonomi (budgetter og regnskaber), virksomhedsplan, kontraktstyring, sager i forbindelse med Frederiksberg Kommune, ansættelse og afskedigelse af personale.

Bestyrelsen har - som personalet i øvrigt - tavshedspligt.

Elverhøj er jo en selvejende institution og efter at der er blevet indført ”Kontraktstyring” i Frederiksberg kommune, er udfordringerne for bestyrelsen blevet meget større – og mere spændende. Selv om jobbet som bestyrelsesmedlem til tider er krævende, så synes vi også, at det er et uhyre vigtigt og givtigt stykke arbejde. Vi er jo arbejdsgivere for hele institutionen! Bestyrelsen arbejder meget effektivt og åbent – vi har endnu aldrig prøvet at skulle stemme om noget. Holdningen er, at vi får de bedste resultater ved at få tingene frem i lyset, og så træffe nogle beslutninger, som vi arbejder videre med sammen med ledelsen.