daarennoessv
 
   
Glemt log på?  

Bevægelsespolitik

Projekt krop og bevægelse og læring på legepladsen – et perspektiv på læring og udvikling i Elverhøj.

Der er i Elverhøj arbejdet med krop og bevægelse i et innovationsprojekt i et intensivt 3 måneders periode (spørg efter særskilt rapport). Vi ønsker at praktisere og fastholde den særlige viden og kompetencer vi har fået gennem projektet – og ønsker at implementere viden og kompetencer i hverdagen i Elverhøj. Vi har derfor valgt at have voksenstyrede krop og bevægelse aktiviteter på legepladsen hver fredag.

Læreplanstemaet: Krop og bevægelse.

Mål:

Fælles for alle børn gælder, at de skal opleve glæde ved fysisk udfoldelse/aktivitet, og udvikle og styrke sig motorisk.

Børnene skal aktivt kunne udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.

For aldersgruppen 0-3 år:

 • Børnene skal introduceres for lege og aktiviteter, der fordrer bevægelse og brugen af både den grove og fine motorik.
 • De skal føle glæde ved at være i bevægelse, og kunne tage initiativet til det.
 • De skal have udviklet deres selvbevidsthed og deres selvværd, bl.a. gennem bevægelse og større kropsbevidsthed.

For aldersgruppen 3-6 år:

 • Børnene skal deltage i fysisk udfoldelser, fx i aktiviteter, lege og andre sociale sammenhænge, der understøtter deres motoriske udvikling.
 • De skal have styrket deres fysiske sundhed bl.a. ved at vi har fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • Børnene skal aktivt udforske og tilegne sig fysiske, grov -og finmotoriske og sansemæssige færdigheder gennem den sociale og kulturelle verden.

Aktiviteter:

 • Rytmik
 • Kondiløb
 • Puderummet
 • Løb rundt om søerne
 • Vaske hænder
 • Legepladsen
 • Kreative aktiviteter (Klippe, tegne, lege med ler, etc.)
 • Af og påklædning
 • Måltider og spisesituationer.

Procesbeskrivelse:

Legeplads:

Vores legeplads er indrettet på en sådan måde, at børnene har mulighed for at få udviklet og styrket hele deres sanseapparat. Vi har flisebelægning så de kan cykle. Vi har gynge, sandkasser og græsarealer til at stimulere sanserne. Træstubbe til at gå på, så de kan få styrket deres balanceevne. Bakker til at kravle, gå, løbe og kælke på.

Legepladsen kan også bruges til at afhjælpe uro i kroppen, før der evt. er behov for, at børnene skal sidde stille og bruge deres koncentrationsevne.

De 0-3. årige: Vi laver små løbeture og motiverer børnene til at være med.

De 3-6.årige: Der bliver arrangeret lange løbeture fra den ene ende af legepladsen til den anden, til alles morskab.

Bakkeaktivitet.

De 0-3.årige: Vores bakker bruges af de mindste børn til at kravle opad og trille nedad. Det er en udfordring for dem at kravle op. De oplever glæden ved at kunne nå toppen, og får nysgerrigheden tilfredsstillet ved at se, hvad der skjuler sig på den anden side. Belønningen er at kunne se og råbe ud over hele legepladsen. Børnene opnår anerkendelse fra os voksne, når det er lykkedes dem at kravle op på bakken og få kropskontakt, når de løber ned i favnen på de voksne.

Det giver børnene selvtillid, fysiske udfoldelsesmuligheder, fællesskabsfølelse og samhørighed.

De 3-6. årige: De ældste motiveres til at bruge bakkerne i deres rollelege og regellege. De viser også de yngste børn, hvordan man kan løbe på bakkerne; lege gemmelege og rollelege.

Cykelaktivitet.

Vi har cykler til alle aldre.

De 0-3. årige: De små vuggestuebørn starter med en lille cykel, hvor benene bruges til at komme frem med.

De 3-6. årige: De små børnehavebørn lærer at bruge pedalerne, og de største børn lærer at cykle uden støttehjul, hvorved deres balance og koordineringsevne styrkes. Under cyklingen lærer børnene også at være opmærksomme og tage hensyn til de andre ”trafikanter”, samt andre legende børn.

Sand/vandaktivitet.

På vores legeplads bliver der også leget med sand og vand. Der hentes vand fra vores vandtrug og vandpytter. Der bygges sandborge af vådt sand, der laves sukker af tørt sand. Børnene får hermed rig mulighed for at få styrket og udviklet deres sanseapparat. Hvad er tørt, vådt, varmt, koldt osv.

Vaske hænder:

Vi ser det at vaske hænderne som en vigtig aktivitet. Børnene skal vaske hænder efter toiletbesøg, før vi spiser og når vi kommer ind fra legepladsen.

Børnene skal have en forklaring på, hvorfor det er så vigtigt at vaske hænderne. Det højner deres forståelse af hvorfor? og giver dem et indblik i hygiejne og sundhed.

Fælles for alle er at de bruger deres finmotorik, når de skal åbne og lukke for vandet, trykke sæbe, og trække papirservietter ud, og får den herved styrket. De bruger deres sanser ved, at lære at mærke forskellen på varmt og koldt vand.

De 0-3. årige: De små børn synes, det er dejligt at vaske hænder. Det giver dem en legal måde at lege med vand på, og det er noget de er fælles om.

De 3-6. årige: Med de store børn taler vi om hygiejne i forhold til sygdom og bakterier.

Før vi begynder at spise vores måltider inde på Alfestuen (vores mindste børn i huset), skal børnene her også vaske deres hænder. En voksen følger med de større børn ud til badeværelset, hvor vi hjælper dem med at tage sæbe og få vasket hænderne grundigt. Derigennem får børnene også stimuleret deres sanser ved at føle ved det kolde og varme vand. De helt små børn får vasket deres hænder med vaskeklude mens de sidder ved bordet.

Tur igennem huset:

Vi tager Alfebørnene med ned gennem huset med vasketøjet, så de kan hilse på de andre børn på stuerne. Børnene får derved kendskab til de andre voksne, og det skaber tryghed og genkendelighed. Børn, der har søskende på de andre stuer, nyder også at komme på besøg hos sin bror eller søster.

Kreative aktiviteter:

Igennem deres institutionsliv giver vi børnene mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige materialer. Når børn får mulighed for at klippe med saks, male, lege med ler o. lign. styrkes og udvikles deres finmotorik.

De 0-3. årige: Eksempel: En voksen tager modellervoks frem og sætter sig ved bordet med børnene. Der bliver lavet forskellige ting og vi snakker f. eks om: er modellervoks hårdt/blødt? lugter det? kan man spise det? Her bliver børnenes finmotorik og øvrige sanser styrket.

Når vi laver kreative aktiviteter med børnene, er det ikke alle børn, der er lige begejstret for at være med. Her er det vores opgave at inspirere/finde på aktiviteter der interesserer dem.

De 3-6. årige: Eks. Fire store drenge har svært ved at finde interesse for at tegne. Den voksne ved, at drengene lige for tiden er meget glade for dinosaurer og finder en kopi eller skabelon, de kan tegne efter.

På længere sigt, opfordres de til at tegne deres egne tegninger af dinosaurerne.

Det er vigtigt, at børn lærer bl.a. at holde på en blyant og klippe med en saks. Det er en stor hjælp for dem i deres videre udvikling.