daarennoessv
 
   
Glemt log på?  

Bestyrelsen

 

Øverste myndighed i Elverhøj er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. De vælges af og blandt forældrene til børn i Elverhøj. Valg af forældrerepræsentanter finder sted på det store fælles forældremøde i november. Man vælges for en 2-årig periode. Der vælges også 2 suppleanter, som begge deltager i bestyrelsesmøderne, men de har ingen stemmeret. Derudover er 2 af bestyrelsens medlemmer også Børnerings-repræsentanter, og disse vælges for en 4-årig periode svarende til valgperioden for de kommunale valg..

I møderne deltager desuden lederen en pædagog, som repræsenterer personalet

Bestyrelsen holder møde 4 til 5 gange årligt/eller efter behov. Bestyrelsen er ansvarlig for og beskæftiger sig hovedsageligt med Elverhøjs overordnede forhold - såsom økonomi (budgetter og regnskaber), virksomhedsplan, kontraktstyring, sager i forbindelse med Frederiksberg Kommune, ansættelse og afskedigelse af personale.

Bestyrelsen har - som personalet i øvrigt - tavshedspligt.

Elverhøj er jo en selvejende institution og efter at der er blevet indført ”Kontraktstyring” i Frederiksberg kommune, er udfordringerne for bestyrelsen blevet meget større – og mere spændende. Selv om jobbet som bestyrelsesmedlem til tider er krævende, så synes vi også, at det er et uhyre vigtigt og givtigt stykke arbejde. Vi er jo arbejdsgivere for hele institutionen! Bestyrelsen arbejder meget effektivt og åbent – vi har endnu aldrig prøvet at skulle stemme om noget. Holdningen er, at vi får de bedste resultater ved at få tingene frem i lyset, og så træffe nogle beslutninger, som vi arbejder videre med sammen med ledelsen.

Formand:

Birgitte Dreyer

Næstformand:

Jeanna K. Alfsdotter

Medlemmer:

Jannie Rosengaard

Mathias Steinø

Stine Arndt

Suppleant:

Bjørn Fabricius

Tina B. Olsen